Renowacje zabytków

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Dytrych Sp. z o.o.

jest aktywnym uczestnikiem robót budowlanych od 1997r. W ostatnich latach działalność swą firma skoncentrowała na kilku wybranych rodzajach robót budowlanych, w tym zwłaszcza na robotach budowlanych z zakresu rewitalizacji zabudowy pofabrycznej  i mieszkalnej, w szczególności polegającej na precyzyjnych czyszczeniach elewacji i powierzchni wewnętrznych budynków z zanieczyszczeń i spękań.

Firma Dytrych wykorzystuje znaną już od kilkunastu lat w Europie, a wciąż nie stosowaną w Polsce technologię TORBO. Polega ona na czyszczeniu strumieniowo ściernym za pomocą mieszaniny wody i ścierniwa, odpowiednio dobranej do typu powierzchni i rodzaju zabrudzeń. Technologia ta jest przyjazna środowisku, gdyż jest praktycznie bezpyłowa oraz pozwala na obniżenie, w porównaniu z innymi technologiami, zużycia materiałów eksploatacyjnych (ścierniwa i wody) dzięki zastosowaniu nowatorskiego systemu regulacji przepływu mieszaniny czyszczącej. Z uwagi na brak wykorzystania tej technologii w kraju, oraz z uwagi na zastosowane w niej rozwiązania, technologia ta jest innowacją na poziomie kraju.

Nasza oferta obejmuje:

 • Prace ogólnobudowlane,
 • Kompleksowe renowacje obiektów zabytkowych,
 • Hydroizolacje budynków, w tym metodą iniekcji ciśnieniowych,
 • Czyszczenie strumieniowo – ścierne z zastosowaniem agregatów TORBO®,
 • Konstrukcje stalowe,
  Zbiorniki stalowe otwarte i zamknięte,
  Konstrukcje betonowe renowacja i przygotowanie pod zabezpieczenia antykorozyjne,
 • Zabezpieczenia antykorozyjne stali i betonu,
 • Naprawy i renowacje nawierzchni posadzek przemysłowych