Patenty

Patenty krajowe

1.„Sposób otrzymywania nanokompozytów dwutlenku tytanu modyfikowanych metalami, zwłaszcza szlachetnymi i sposób wytwarzania powłoki zawierającej nanokompozyty dwutlenku tytanu modyfikowanego metalami, zwłaszcza szlachetnymi”. P.401568 12-11-2012

2.„Sposób wytwarzania materiału o właściwościach fotokatalitycznych i biobójczych zawierającego zorientowane przestrzennie nanorurki dwutlenku tytanu modyfikowanego metalami zwłaszcza szlachetnymi”. P.401627 14-11-2012

3.„Urządzenie do fotokatalitycznego usuwania lotnych zanieczyszczeń organicznych, nieorganicznych oraz mikroorganizmów zwłaszcza z układu klimatyzacji pojazdów mechanicznych”.  P.404173 31-05-2013

4. ,,Modyfikowane powłoki porowate i urządzenie modułowe do oczyszczania powietrza zawierające modyfikowane powłoki porowate. P.417116 05-05-2016

Patenty międzynarodowe

1.„Sposób wytwarzania materiału o właściwościach fotokatalitycznych
i biobójczych zawierającego zorientowane przestrzennie nanorurki dwutlenek tytanu modyfikowanego metalami, zwłaszcza  szlachetnymi” PCT/PL2013/050029

2.„Urządzenie do fotokatalitycznego usuwania lotnych  zanieczyszczeń organicznych, nieorganicznych oraz mikroorganizmów z układu klimatyzacji samochodowej”.PCT/PL2014/050008

3. ,,Modyfikowane powłoki porowate i urządzenie modułowe do oczyszczania powietrza zawierające modyfikowane powłoki porowate . PCT/PL2017/050024