Nasze osiągnięcia to nie tylko medale i dyplomy, które zdobywamy. Najbardziej cieszą nas wdrożone w życie technologie i projekty, które służą jak największej liczbie osób. Poprawa jakości powietrza, a tym samym zdrowia jest dla nas priorytetem.