OFF -Piotrkowska

Przebudowa budynku pofabrycznego nr 4 z łącznikiem i klatką schodową w bud. nr 1 z dostosowaniem do funkcji biurowo-usługowej przy ul. Roosevelta 6/12 w Łodzi

Zakres remontu obejmował:

– Elewacje tynkowana od strony ul. Roosevelta.

– Elewacje ceglane od strony dziedzińca.

– Renowacje drewnianych stropów.

– Renowacje słupów żeliwnych.

– Renowacje ścian wewnętrznych.

– Renowacja klatki schodowej.

– Odtworzenie hełmu wieży.

Zdjęcie wykonane po zakończonych pracach konserwatorskich.
Zdjęcie wykonane po zakończonych pracach konserwatorskich.
Zdjęcie wykonane po zakończonych pracach konserwatorskich.