Nakładka klimatyczna to kolejne urządzenie dbające o zdrowie i komfort życiowy. Nakładka wyposażona jest w filtr wstępny z  rozdrobnio­nych włókien keratynowych pochodzą­cych z piór drobiu.