FOTOKATALIZA

Czym jest fotokataliza?

Fotokataliza to proces chemiczny, który polega na zmianie szybkości lub inicjacji reakcji chemicznej z udziałem światła w obecności fotokatalizatora, powodujący skuteczne unieszkodliwianie wirusów, bakterii, grzybów, pleśni, odorów i lotnych związków organicznych.

Wykorzystanie procesu fotokatalizy do oczyszczania powietrza w życiu codziennym i przemyśle może przynieść korzyść każdemu dlatego przeprowadzamy liczne badania oraz projektujemy ciągle nowe urządzenia, dzięki którym możemy poprawić stan powietrza w otoczeniu człowieka. Stosujemy opatentowane warstwy fotokatalityczne, które dzięki porowatym strukturom idealnie nadają się do aplikacji cząstek TiO2. Warstwy nałożone są na bardzo dobrze rozwinięte powierzchnie, a same cząstki TiO2 zostały specjalnie zmodyfikowane, aby również reagowały na promieniowanie z zakresu widzialnego.

Fotokataliza jest to proces bardzo zbliżony do fotosyntezy, czyli naturalnego procesu zachodzącego codziennie u wszystkich roślin pod wpływem światła słonecznego.

Efektem końcowym procesu fotokatalizy jest nieszkodliwa ilość CO2 i pary wodnej

Działania fotokatalizy są podobne do działania fotosyntezy w przyrodzie.

W naszych urządzeniach proces fotokatalizy zachodzi pod wpływem światła lamp UV-A* , które jest bezpieczne i nie wytwarza ozonu. Światło UV- A jest mniej szkodliwe niż promieniowanie z pozostałych zakresów.
*firma Dytrych prowadzi prace B+R, których efektem jest wzbudzanie fotokatalizy przez światło widzialne (słoneczne) oparte na świetle ledowym

Urządzenia wykorzystują opatentowane nanokompozytowe ceramiczne warstwy fotokatalityczne, które dezaktywują oraz rozkładają szkodliwe związki, dzięki czemu nie powstają nowe odpady. Długotrwała aktywność fotokatalizatora oraz jego regenerowalność jest kolejną zaletą stworzonych urządzeń. Podsumowując, proces fotokatalizy jest szybki, ekologiczny i efektywny, dzięki czemu jest to doskonały sposób na utrzymywanie czystego powietrza.

Nasze opatentowane ceramiki pokryte są mieszaniną unikatowych, modyfikowanych warstw ditlenku tytanu (TiO2) jednego z najwydajniejszych fotokatalizatorów.
– zgłoszenie patentowe P.433782.

Ceramiki mają bardzo rozwiniętą strukturę– jedna ceramika o wymiarach 10 x 10 x 2 cm posiada rozwiniętą, aktywną powierzchnię ok. 1 000 cm2