Czym jest fotokataliza?

Proces fotokatalizy to reakcja chemiczna, która zachodzi przy wykorzystaniu promieni UV i światła dziennego. W urządzeniach wykorzystano specjalnie dobrane warstwy filtracyjne i układy fotokatalityczne. Powietrze zanieczyszczone w pierwszej kolejności przepływa przez warstwy filtracyjne, usuwające z niego cząsteczki stałe tj. pyły. Następnie przechodzi przez warstwy fotokatalityczne, tj. modyfikowane nanorurki TiO2 (ditlenek tytanu) lub ceramiki  z nałożonymi modyfikowanymi warstwami TiO2.

Źródło: https://www.biuletyn.pw.edu.pl/Nauka-i-Dydaktyka/Nauka/Fotokataliza-skuteczna-metoda-oczyszczania-powietrza

Wykorzystanie procesu fotokatalizy do oczyszczania powietrza w życiu codziennym i przemyśle może przynieść korzyść każdemu dlatego przeprowadzamy liczne badania oraz projektujemy ciągle nowe urządzenia, dzięki którym możemy poprawić stan powietrza w otoczeniu człowieka. Stosujemy opatentowane warstwy fotokatalityczne, które dzięki porowatym strukturom idealnie nadają się do aplikacji cząstek TiO2. Warstwy posiadają bardzo dobrze rozwiniętą powierzchnię, a same cząstki TiO2 zostały specjalnie zmodyfikowane, aby również reagowały na promieniowanie z zakresu widzialnego.

To właśnie aktywność ditlenku tytanu (TiO2) jest kluczowym elementem naszego rozwiązania, ponieważ jako fotokatalizator pochłania światło i generuje rodniki hydroksylowe (OH), aniorodniki tlenowe (O2ˉ) oraz nadletlenki wodoru (H2O2), które silnie utleniają SOx, NOx, NH3, nieprzyjemne zapachy oraz niszczą komórki bakterii i cząstki zanieczyszczeń. Aktywne formy tlenu atakują ścianę komórkową bakterii, niszcząc jej zawartość. Prowadzenie procesu fotokatalizy może doprowadzić do mineralizacji związków organicznych do CO2 i H2O.

Działania fotokatalizy są podobne do działania fotosyntezy w przyrodzie.

Poprzez usuwanie z powietrza lotnych związków organicznych, bakterii, grzybów i zapachów fotokataliza wpływa pozytywnie na zdrowie i komfort osób przebywających w pomieszczeniach, gdzie nasze urządzenia są zainstalowane.

Urządzenia wykorzystują opatentowane nanokompozytowe ceramiczne warstwy fotokatalityczne, które dezaktywują oraz rozkładają szkodliwe związki, dzięki czemu nie powstają nowe odpady. Długotrwała aktywność fotokatalizatora oraz jego regenerowalność jest kolejną zaletą stworzonych urządzeń. Podsumowując, proces fotokatalizy jest szybki, ekologiczny i efektywny, dzięki czemu jest to doskonały sposób na utrzymywanie czystego powietrza