Eco Air Bio Stacja Dezodoryzacji

Doświadczenie zdobyte w trakcie prac B+R pozwoliło na projektowanie i budowę coraz bardziej skomplikowanych układów o coraz większej wydajności i skali, czego przykładem jest stacja ECO AIR BIO. Zastosowano metodę kompleksowego utleniania zanieczyszczeń co       w sposób znaczący pozwoliło odciążyć złoże,  ograniczając znacznie koszty eksploatacji, wymia-ny i regeneracji złoża adsorpcyjnego.  

  W 2016 roku wzbogaciliśmy wytwarzane warstwy  z TiO2, kropkami kwantowymi oraz metalami szlachetnymi, co zwiększyło skuteczność oraz szybkość usuwania zanieczyszczeń – rozwiązanie to, podobnie jak wcześniejsze osiągnięcia, zostało opatentowane. Nr patentu : P 417116, do tego patentu jest również zgłoszenie Europejskie PCT/PL2017/050024

Podczas procesu oczyszczania ścieków wytwarzane są szkodliwe i uciążliwe dla człowieka gazy. Urządzenie Eco Air Bio ogranicza rozprzestrzenianie się odorów wykorzystując kompleksowy, wielostopniowy proces dezodoryzacji, który wychwytuje i neutralizuje toksyczne odory. Sposób oczyszczania powietrza jest specjalnie dobierany do konkretnej strefy zastosowań .

Zdjęcie instalacji modułowej do oczyszczania powietrza i dezodoryzacji w oczyszczalni ścieków w Aleksandrowie Łódzkim
Rysunek . Schemat instalacji modułowej do oczyszczania powietrza i dezodoryzacji o wydajności 150 m3/h.

Dodatkowo ze względu na zmieniające się parametry fizykochemiczne oczyszczanego powietrza takie jak: temperatura i wilgotność, zaprojektowano i wykonano urządzenie wstępnej obróbki powietrza, które pozwala osiągnąć stabilizację parametrów powietrza przed właściwym etapem dezodoryzacji.

Rysunek . Schemat instalacji wstępnej obróbki powietrza.
Zainstalowane i pracujące urządzenia na terenie oczyszczalni ścieków w Aleksandrowie Łódzkim.

Zachęcamy również do zapoznania się z wynikami badań mikrobiologicznych naszych urządzeń przedstawionych w czasopiśmie Aura: Urządzenia do oczyszczania powietrza w budynkach oraz kanałach wentylacyjnych, Aura Ochrona Środowiska 12/2016, Wyd. Sigma Not, ISSN 01373668, DOI: 10.15199/2.2016.12.1

Instalacja do Osuszania Powietrza przed instalacją do dezodoryzacji powietrza w Aleksandrowie Łódzkim

   Potwierdzona skuteczność naszych urządzeń oraz dokładna znajomość procesów oczyszczania powietrza skutkuje również projektowaniem instalacji pod klienta, czego przykła-dem jest osuszacz przemysłowy wyprodukowany dla oczyszczalni ścieków w Aleksandrowie Łódzkim, o wydajności 2400m3/h

Poniżej przedstawiono dane techniczne oraz wyniki badań z pracy demonstracyjnej instalacji stacji dezodoryzacji, która została zainstalowana w oczyszczalni ścieków w Aleksandrowie Łódzkim w gminie Bugaj. Konstrukcja modułowa pozwala zwiększać wydajność urządzenia poprzez dostawianie kolejnych modułów, a odpowiednio dobrane złoża foto-katalityczne, adsorpcyjne oraz oświetlenie o różnych długościach fali pozwala na całkowite usunięcie związków odorowych.

Wykres przedstawia stopień redukcji zanieczyszczeń w oczyszczalni ścieków w Aleksandrowie Łódzkim.