13-15 listopada 2014 r. odbyły się Międzynarodowe Targi Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technologii pod nazwą BRUSSELS INNOVA  Złoty medal za urządzenie do fotokatalitycznego oczyszczania powietrza dla firmy PHU Dytrych sp. z o.o. z Łodzi oraz zespołu twórców z PG „Targi innowacyjności i wynalazczości Brussels Innova”, Bruksela, Belgia (13-15.11.2014).

17-19 listopada 2016 r. odbyły się Międzynarodowe Targi Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technologii pod nazwą BRUSSELS INNOVA na których zaprezentowaliśmy kilka produktów oraz procesy wykorzystywane w urządzeniach. Przedstawiliśmy również opatentowane i innowacyjne filtry ceramiczne.

Targi okazały się świetnym miejscem do pozyskania nowych potencjalnych kontrahentów oraz zapoznaniem się z nowymi technologiami wprowadzanymi na rynek światowy. Dodatkowo zostaliśmy nagrodzeni przez jury złotym medalem za wykorzystanie nowoczesnego procesu fotokatalizy w urządzeniu do oczyszczania powietrza
opartym na biobójczych warstwach fotokatalitycznych do rozkładu lotnych związków organicznych, amoniaku, siarkowodoru, formaldehydu i innych zanieczyszczeń występujących w powietrzu.