NASZA DZIAŁALNOŚĆ

Czym się zajmujemy?

Obecnie nasza działalność ma dwutorowy charakter. Pierwszy z nich to działalność związana z renowacją i konserwacją budynków. Głównie zajmujemy się renowacją zabytków, kościołów, kamienic. Prowadzimy rewitalizację wnętrz, a także elewacji budynków z otworzeniem najdrobniejszych szczegółów architektonicznych. Przywracamy budynkom nowe życie zachowując ich historyczny zamysł.

Idąc dalej nasza działalność poszerzyła się o drugi tor jakim stały się Innowacje Technologiczne. Zajmujemy się tworzeniem urządzeń oraz instalacji, które mają za zadanie przede wszystkim oczyszczać powietrze w pomieszczeniach, a także w kanałach wentylacyjnych. Urządzenia usuwają szkodliwe związki chemiczne m.in lotne związki organiczne : toluen, benzen, siarkowodór, mikroorganizmy, bakterie, pleśnie oraz nieprzyjemne zapachy wykorzystując proces fotokatalizy przy zastosowaniu filtrów ceramicznych, filtrów z węglem aktywnym zaimplementowanym na filtrach ceramicznych.

Historia naszej działalności

Nasza działalność rozpoczęła się w 1978 r. Przekształcała się, rozwijała i dopracowywała technologie. W 2002 r. została założona Firma PHU Dytrych Sp. z o.o. Już od wielu lat nasza firma specjalizuje się w usługach związanych z konserwacją zabytków tj. renowacja, anty korozja, docieplanie budynków. Firma wykorzystuje przy pracach innowacyjną technologię TORBO umożliwiającą precyzyjne czyszczenie na mokro oraz na sucho. Stawiając na rozwój spółka zainwestowała w nowe technologie głównie biotechnologie oraz nanotechnologie. Na przestrzeni lat prowadziła również kilka projektów związanych z działalnością badawczo-rozwojową m.in. w zakresie termowizji w medycynie ( wraz z Instytutem Elektroniki Politechniki Łódzkiej ), a także oświetlenia medycznego LED.

Od 2011 roku firma Dytrych rozwija technologię fotokatalitycznego oczyszczania powietrza. Działalność badawczo rozwojowa rozwinęła się szczególnie za sprawą Programu Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 w ramach działania 1.4 Wsparcie projektów celowych osi priorytetowej 1.Badania i rozwój nowoczesnych technologii pt.: „Opracowanie innowacyjnej w skali świata technologii produkcji urządzeń do oczyszczania powietrza”. Ważną również inicjatywą dla naszej działalności było wzięcie udziału w programie  Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach projektu Gekon – Generator koncepcji ekologicznych pt.: „Fotokatalityczne oczyszczanie strumieni powietrza”.

Od samego początku realizowania projektów korzystamy ze wsparcia jednostek naukowych m.in. : Politechniki Gdańskiej, Katedry Technologii Środowiska- Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, Instytutu Technologii Fermentacji i Mikrobiologii Politechniki Łódzkiej, Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych, a także Instytut Medycyny Pracy. Efektem realizowanych wspólnie projektów są produkty aktualnie wprowadzane na rynek.

Lofty Scheiblera